Publikacje oznaczone tematem:

Pedagogika

  1. Complex Interdisciplinary Approach to Modelling Information Literacy Education
    [Kompleksowe podejście interdyscyplinarne do modelowania kształcenia w zakresie edukacji informacyjnej]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 43-56

  1. Zachowania lekturowe w czasie wolnym współczesnych studentek pedagogiki
    [Leisure Reading Behavior of Contemporary Pedagogy Students]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 35-57