Publikacje oznaczone tematem:

Otwarte Dane Badawcze

  1. Data Librarian and Data Steward – New Tasks and Responsibilities of Academic Libraries in the Context of Open Research Data Implementation in Poland
    [Data Librarian and Data Steward – nowe zadania bibliotek akademickich w kontekście wdrażania polityki otwartego dostępu w Polsce]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 497-512

  1. Otwarte dane badawcze: sondażowa analiza doświadczeń i potrzeb pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    [Open Research Data: Exploratory Analysis of Experience and Needs of the staff of Adam Mickiewicz University in Poznań]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 4, s. 479-494