Publikacje autora:

Anna Wałek

 1. Data Librarian and Data Steward – New Tasks and Responsibilities of Academic Libraries in the Context of Open Research Data Implementation in Poland
  [Data Librarian and Data Steward – nowe zadania bibliotek akademickich w kontekście wdrażania polityki otwartego dostępu w Polsce]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 497-512

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2019
  • Język angielski
 1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy
  [The lower Silesian Digital Library - collections, technology, organization]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 16-28

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. Finansowanie Open Access
  [Open Access funding]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 77-84

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Making Full and Immediate Open Access a Reality through the Repository Route – the Role of Open Repositories in Implementation of Plan S
  [Pełny i bezpośredni dostęp otwarty jako rzeczywistość dzięki drodze repozytoryjnej – rola otwartych repozytoriów we wdrażaniu Planu S]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 329-346

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2020
  • Język angielski
 1. Managing Change in the Academic Library – Building an Intelligent Organization Based on Organizational Culture
  [Zarządzanie zmianą w bibliotece akademickiej – budowanie organizacji inteligentnej w oparciu o kulturę organizacyjną]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 4, s. 495-520

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2021
  • Język angielski
 1. OPEN ACCESS - nowy model dostępu do wyników badań naukowych
  [OPEN ACCESS - new way of publishing research evidence]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 41-56

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Polish Academic Libraries in the Face of the Covid-19 Pandemic: Crisis Management and Communication within the Organisation
  [Polskie biblioteki akademickie w obliczu pandemii Covid-19: zarządzanie kryzysowe i komunikacja w organizacji]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 94-121

  • Autor Anna Wałek
  • Kategoria
  • Rok wydania 2020
  • Język angielski