Publikacje oznaczone tematem:

Nahotko, Marek. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym

  1. Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
    [Marek Nahotko: Digital science communication. Global digital library in an electronic infrastructure of science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1 (97), s. 69-72

  1. Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa: Wydaw. SBP 2010, 284 s. ISBN 978-83-61464-29-7
    [Marek Nahotko: Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki (Scholarly Communication in Digital Environment). Warszawa: Wydaw. SBP 2010, pp. 284. ISBN 978-83-61464-29-7]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 211-215