Publikacje oznaczone tematem:

Mobbing

  1. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności
    [Mobbing in the Professional Life of Librarians and Their Organizational Activity]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 27-49

  1. Wartości etyczne w wybranych aspektach zarządzania i organizacji bibliotek
    [Ethical values in selected aspects of library organization and management ]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 175-184 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)