Publikacje oznaczone tematem:

Media i komunikacja społeczna

  1. Analiza struktury przedstawicieli nowej dyscypliny – nauk o komunikacji społecznej i mediach
    [Where do we Come From? How do we Cooperate? Structure Analysis of Media and Communication Sciences Scholars in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 299-316

  1. Problematyka prasoznawcza na łamach wybranych polskich czasopism bibliologicznych
    [Issues in Press Studies Reflected in Selected Book Studies Journals]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 443-476