Publikacje autora:

Katarzyna Jamrozik

  1. Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimnoch: Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2017, 308 s. ISBN 978-83-7431-529-6
    [Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimnoch: Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej (One-Day Newspapers Published In the Following Provinces of Interwar Poland: Białostockie, Nowogródzkie, Poleskie, Wileńskie, Wołyńskie). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2017, pp. 308]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 436-442

  1. Problematyka prasoznawcza na łamach wybranych polskich czasopism bibliologicznych
    [Issues in Press Studies Reflected in Selected Book Studies Journals]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 443-476