Publikacje oznaczone tematem:

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

  1. Małopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium wiedzy
    [Małopolska Digital Library - regional knowledge repository]

    Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, Warszawa 2012, s. 15-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

  1. Użytkownicy bibliotek cyfrowych – analiza badań odbiorców Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
    [Digital Library Users – the Research on the Users of Jagiellonian Digital Library and Małopolska Digital Library]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 441-464