Publikacje autora:

Barbara Maria Morawiec

  1. Użytkownicy bibliotek cyfrowych – analiza badań odbiorców Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
    [Digital Library Users – the Research on the Users of Jagiellonian Digital Library and Małopolska Digital Library]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 3, s. 441-464