Publikacje oznaczone tematem:

Książka obrazkowa

  1. „Ładne Halo” - łódzkie wydawnictwo niespodzianek
    ["Ładne Halo" - the Łódź's publishing house of surprises]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)

  1. Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej
    [Trends and styles in children’s book design and illustration]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 163-175 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)