Publikacje autora:

Urszula Kowalewska

  1. „Ładne Halo” - łódzkie wydawnictwo niespodzianek
    ["Ładne Halo" - the Łódź's publishing house of surprises]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)