Publikacje oznaczone tematem:

Kraje rozwinięte

  1. Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych
    [Libraries in modem societies of developed countries]

    Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 20-35 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  1. Polityka ochrony zbiorów bibliotecznych we współczesnym świecie
    [Policy for the library collections’ protection in the modern world]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 21-30 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)