Publikacje oznaczone tematem:

Kapitał intelektualny

 1. Kapitał intelektualny biblioteki
  [Library’s intellectual capital]

  Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 13-19 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)

 1. Rola inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej
  [Not only intellect, I.E. The role of emotional intelligence in library and information services]

  Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2008, s. 20-29 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 97)

 1. Seniorzy jako odbiorcy informacji
  [Seniors as Information Users]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 322-332