Publikacje autora:

Monika Kosowiec-Placek

  1. Seniorzy jako odbiorcy informacji
    [Seniors as Information Users]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 322-332