Publikacje oznaczone tematem:

Informacja naukowa (Warszawa ; 2006)

  1. Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja
    [Information science: development, methods, organization]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 80-84

  1. Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes. Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, 318 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 79). ISBN 83-89316-54-4
    [Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja (Information: Development, Methods, Organization). Ed. by Zbigniew Żmigrodzki, Wiesław Babik and Diana Pietruch-Reizes. Warszawa: Wydaw. SBP, 2006, pp. 318. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 79). ISBN 83-89316-54-4]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 141-142