Publikacje autora:

Elżbieta Paulina Nowak

  1. Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku
    [Information broker - an answer for the 21st century needs]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1 (87), s. 51-63

  1. Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja
    [Information science: development, methods, organization]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 80-84