Publikacje oznaczone tematem:

Indeksowanie fasetowe

  1. Kierunki rozwoju teorii organizacji i klasyfikacji wiedzy
    [Trends in the Theory of Knowledge Organization and Classification]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 33-51 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

  1. Nuovo soggettario - nowe narzędzie opracowania przedmiotowego w bibliotekach włoskich
    [Nuovo Soggettario - New Tool for Subject Cataloging in Italian Librarie]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 19-32