Publikacje autora:

Anna Górska

 1. Library of the Court of Justice of the European Union (Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
  [Library of the Court of Justice of the European Union]

  Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 4, s. 533-545

 1. Nuovo soggettario - nowe narzędzie opracowania przedmiotowego w bibliotekach włoskich
  [Nuovo Soggettario - New Tool for Subject Cataloging in Italian Librarie]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 19-32

  • Autor Anna Górska
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Tagowanie kontrolowane - oksymoron czy przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych?
  [Controlled tagging - oxymoron or the future of information - retrieval languages?]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 6-17

  • Autor Anna Górska
  • Kategoria
  • Rok wydania 2012
  • Język polski