Publikacje oznaczone tematem:

Helsinki (Finlandia)

  1. Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych
    [The learning center as an example of library space use In the activity of research libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 4, s. 590-602

  1. Fińskie sukcesy i biblioteki publiczne
    [Finnish Successes and Public Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 493-506