Publikacje oznaczone tematem:

Functional Requirements for Authority Data (FRAD)

  1. RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja
    [RDA (Resource Description and Access) – Origins and Concept]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 7-61

  1. Resource Description and Access jako element Sieci Semantycznej
    [Description and Access as an Element of Semantic Web]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 73-90