Publikacje autora:

Leszek Śnieżko

  1. Nowe wydanie Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki – standard RDA w katalogu NUKAT

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 87-94

  1. Resource Description and Access jako element Sieci Semantycznej
    [Description and Access as an Element of Semantic Web]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 73-90