Publikacje oznaczone tematem:

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki

  1. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac. zespół autorów: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska; pod red. Magdaleny Rowińskiej i Iwony Wiśniewskiej. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-88-6
    [Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki (MARC 21 format for bibliographic data: books). By: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska. Eds Magdalena Rowińska and Iwona Wiśniewska. Ed. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-88-6]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 370-392

  1. Nowe wydanie Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki – standard RDA w katalogu NUKAT

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 87-94