Publikacje oznaczone tematem:

Filozofia informacji

  1. Filozoficzne uwarunkowania nauki o informacji
    [Philosophical conditions of information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 91-94

  1. Information Science in the Mirror of the Digital Humanities: Some Epistemological Observations
    [Nauka o informacji w zwierciadle humanistyki cyfrowej: kilka uwag epistemologicznych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 23-31