Publikacje oznaczone tematem:

Dolny Śląsk

  1. Bibliotekarze w samorządach i organizacjach
    [Librarians in the local governments and organizations]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1

  1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy
    [The lower Silesian Digital Library - collections, technology, organization]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 16-28