Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 115-122 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 22)

Bibliotekarze w samorządach i organizacjach
Pobierz publikację