Publikacje oznaczone tematem:

Dezinformacja

  1. Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020, 288 s. ISBN 978-83-65741-51-6 (Seria: Nauka – Dydaktyka – Praktyka nr 195)
    [Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji (Information and media security in the era of information overflow). Eds Hanna Batorowska, Paulina Motylińska. Warszawa: Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020, pp. 288]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 391-396

  1. Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej
    [Distortion of information in wide area systems of economic information]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 461-473