Publikacje oznaczone tematem:

Cło

  1. Biblioteki naukowe wobec cenzury
    [Scientific libraries facing censorship]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 329-346

  1. Międzynarodowa wymiana wydawnictw a przepisy celne
    [International publication exchange and duty regulations]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 1-2, s. 89-100