Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki wojewódzkie

  1. Jakiej pomocy oczekują bibliotekarze wiejscy od wojewódzkiej biblioteki publicznej?
    [Rural librarians: what kind of help do they await from the voivodeship library?]

    Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 2

  1. Komputeryzacja bibliotek publicznych – podsumowanie ankiety
    [Computerization of public libraries – an inquire findings]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 21-25 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)