Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 220-226 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 22)

Jakiej pomocy oczekują bibliotekarze wiejscy od wojewódzkiej biblioteki publicznej?
Pobierz publikację