Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki centralne

  1. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 86   CZĘŚĆ 1. ZASTOSOWANIE TECHNIKI CYFROWEJ W OCHRONIE DZIEDZICTWA DOKUMENTALNEGORozdział 1. Istota procesu dygitalizacji 1. Pisownia i znaczenie angielskiego terminu dligitalization – paradygmat językow