Publikacje oznaczone tematem:

Bibliografia międzynarodowa

  1. Henryka Sawoniaka międzynarodowe bibliografie bibliografii

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 171-185

  1. Z drem Henrykiem Sawoniakiem, autorem międzynarodowej bibliografii bibliografii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej rozmawia Hanna Zasadowa
    [An interview with dr. Henryk Sawoniak, the author of the international bibliography of bibliographies in library and information science]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 271-280