Publikacje oznaczone tematem:

BazTech

  1. BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
    [BazTech - the database of the polish technological journals’ contents]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 1 (85), s. 95-105

  1. Oferta politechnik w zakresie „Zeszytów Naukowych” i „Prac Naukowych” na podstawie bazy BazTech
    [Research Bulletins („Zeszyty Naukowe” and „Prace Naukowe”) Published by Polish Universities of Technology – the Analysis of BazTech Database Content]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 33-42