Publikacje autora:

Urszula Knop

 1. Oferta politechnik w zakresie „Zeszytów Naukowych” i „Prac Naukowych” na podstawie bazy BazTech
  [Research Bulletins („Zeszyty Naukowe” and „Prace Naukowe”) Published by Polish Universities of Technology – the Analysis of BazTech Database Content]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 33-42

  • Autor Urszula Knop
  • Kategoria
  • Rok wydania 2018
  • Język polski