Publikacje oznaczone tematem:

Analiza strategiczna

  1. Narodowa strategia rozwoju bibliotek – na przykładzie Republiki Czeskiej
    [National Strategy for Library development as Exemplified by the Czech Republic]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 340-358

  1. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
    [Strategic Perspective in the Management of Libraries of Higher Vocational School]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 429-440