Publikacje oznaczone tematem:

Administracja publiczna

 1. E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym
  [E-democracy. Democracy in the information society]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 66-79

 1. Modelowanie systemów informacji publicznej
  [Modelling public information systems]

  Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 81-96 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)

 1. On Contradictions in the Assessment of Information and Their Impact on E-Government and E-Health Services and Platforms
  [O sprzecznościach w ocenie informacji oraz ich wpływie na usługi i platformy związane z e-państwem i e-zdrowiem]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 32-46

 1. Prawo dostępu do informacji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  [Access to public information laws in the member states of the European Union]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 305-322

 1. Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów
  [The law on public access to information in the context of law regulations in force]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 98-109

 1. Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego
  [Electronic Users Identification Technologies and Their Role in Contemporary Communication with Administrative Institutions]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 115-128

 1. What is Open Data and How to Benefit from It
  [Open Data - czym są i jak z nich czerpać korzyści]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 43-51

 1. Wrota Polski – wrota do urzędu?
  [Gateway to Poland – gateway to public services?]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 201-211

 1. Zarządzanie zasobami wiedzy w urzędach administracji publicznej
  [Knowledge management in public administration]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 159-169