Publikacje autora:

Agnieszka Strojek

  1. Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów
    [The law on public access to information in the context of law regulations in force]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 98-109

  1. Znaczenie terminu szara literatura
    [„Grey literature”: extension of the term]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 64-76