Publikacje autora:

Justyna Adamus-Kowałska

 1. Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych
  [Metadata in the electronic documents’ archivisation]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 13-28

 1. Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego
  [Electronic Users Identification Technologies and Their Role in Contemporary Communication with Administrative Institutions]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 115-128

 1. Zarządzanie zasobami wiedzy w urzędach administracji publicznej
  [Knowledge management in public administration]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 159-169

 1. Zastosowanie klasyfikacji funkcjonalnej w zarządzaniu aktami informacji archiwalnej
  [Functional classification’s applicability in managing acts and archival information]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2011, nr 1 (97), s. 33-43