Publikacje autora:

Maria Woźniak

  1. Perspektywy rozwoju działalności w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów w bibliotekach polskich
    [Prospects for the development of the activities connected with polish library collections protection and preservation]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 73-78 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  1. Program konserwacji uratowanych po powodzi zbiorów bibliotecznych
    [Programme for the conservation of the library collections rescued after the flood]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 104-113 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)