Publikacje autora:

Ewa Potrzebnicka

  1. Organizacja i funkcjonowanie służb konserwatorskich w bibliotekach polskich (na podstawie ankiety)
    [Organization and functioning of the conservatio services in polish libraries (outcome of the questionnaire research)]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 128-137 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  1. Program konserwacji uratowanych po powodzi zbiorów bibliotecznych
    [Programme for the conservation of the library collections rescued after the flood]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 104-113 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)