Publikacje autora:

Małgorzata Wornbard

  1. Fotografie w zbiorach cyfrowych - problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej
    [Issues in Descriptive and Subject Cataloging of Photographs in Digital Collections on the Example of the Digital Library of Warsaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 201-218