Publikacje autora:

Maria Miller-Jankowska

  1. Fotografie w zbiorach cyfrowych - problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej
    [Issues in Descriptive and Subject Cataloging of Photographs in Digital Collections on the Example of the Digital Library of Warsaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 2, s. 201-218

  1. Photographs in the digital collection. Issues with the descriptive and subject cataloguing on the basis of the digital library of the Warsaw University of Technology
    [Fotografie w zbiorach cyfrowych. Problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie biblioteki cyfrowej Politechniki Warszawskiej]

    Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 128-150