Publikacje autora:

Joanna Ucińska

  1. Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia
    [Digital Humanities: Problems in Defining the Concept]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 124-145