Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 124-145

Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia
Pobierz publikację