Publikacje autora:

Magdalena Turska

  1. Dyskurs społeczny w bibliotece publicznej
    [Social Discourse in Public Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 241-247