Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 241-247

Dyskurs społeczny w bibliotece publicznej
Pobierz publikację