Publikacje autora:

Magdalena Sznigir

  1. Podejmowanie tematu naukometrii i bibliometrii w Polsce w latach 2015–2017
    [Scientometrics and Bibliometrics Researches in Poland in 2015–2017]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 114-128