Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 114-128

Podejmowanie tematu naukometrii i bibliometrii w Polsce w latach 2015–2017
Pobierz publikację