Publikacje autora:

Mary Stansbury

  1. Educating a new generation of library and information science professionals: a United States perspective
    [Kształcenie nowego pokolenia specjalistów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: sytuacja w Stanach Zjednoczonych]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 2, s. 189-207