Publikacje autora:

Helmut Rösner

  1. Biblioteki publiczne w zjednoczonych Niemczech. Aktualne problemy i perspektywy
    [Public libraries in Germany – current problems and prospects]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 63-69 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)