Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 63-69 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)

Biblioteki publiczne w zjednoczonych Niemczech. Aktualne problemy i perspektywy
Pobierz publikację